Vest
Ponedeljak 01. Novembar 2010.
Uspešno završena certifikacija
Gradske opštine Obrenovac
Uspešno je završena certifikacija gradske opštine Obrenovac.

U svom domenu rada - poslovnom obeležavanju - ŠEVA d.o.o. je kvalitetno obeležila sve šalterske službe u opštini, postavila centralnu info tablu, kao i sve spratne table. Time je komunikacija građana i opštinskih službi pojednostavljena, a sve procedure u funkcionisanju se brže sprovode.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player