Putokazi su dopunska oznaka između ulaza u objekat i destinacije posetioca. Koriste se onda kada nije moguće preko informacije dobijene sa info tabli doći do cilja.