Obeležja za označavanje prostorija obezbeđuju kompletnu, kvalitetnu i trajnu informaciju za jednu prostoriju. To su numerička obeležja i obeležja sa nazivom prostorije (namena prostorije i imena zaposlenih koji u toj prostoriji rade). Natpisi sa brojevima i nazivima mogu biti posebni/odvojeni (koriste se dva obeležja), ili integrisani (koristi se jedna pločica). Pored toga, obeležja o nameni prostorije treba da omoguće laku i brzu izmenu informacije.

Za obeležavanje prostorija koristimo više različitih sistema aluminijumskih profila – nosača informacija: Rainbow, Curvo plus, Indoor, Prestige, Economy i Plex. Svi aluminijumski profili su zaštićeni i ukrašeni srebrnom anodizacijom. Po želji profili mogu biti i u drugoj boji. Sva obeležja se nevidljivo postavljaju na podlogu. Informacija (tekst i/ili grafika) mogu biti izvedeni na više načina: isečenom samolepljivom folijom, graviranjem, ili digitalnom štampom.