Glavni spoljni natpis je lična karta objekta i prva oznaka sa kojom se posetilac susreće. Sadrži, pre svega, naziv pravnog lica/ustanove koji se nalazi u objektu. Tabla može biti samostojeća (pričvršćena na podlogu na kojoj se nalazi), ili zidna (kada je pričvršćena na zidu, stubu, vratima...). Ako se u objektu nalazi više subjekata, onda se radi jedan zbirni natpis sa sve subjekte. Kada postoji fluktuacija subjekata, onda su modularne zbirne info table savršeno rešenje - zamena natpisa za samo jedno pravno lice je vrlo jednostavna.

Pored naziva objekta, na glavnoj spoljnoj tabli mogu stajati i druge važne informacije za posetioce: radno vreme, temperatura i slično.