Ostale oznake su jedna vrlo raznolika grupa obeležja. Tu spadaju: oznake na šalterima, dopunske table za bolje uočavanje, raspored prostorija na spratu i drugo. Posebna grupa su stona obeležja, popularno nazvana „kozlići“.

Ova obeležja mogu biti jednostrana i dvostrana. Vrlo su praktični elementi za razne konferencije, ali i korisni za svakodnevnu upotrebu korišćenjem na pultu, ili radnom stolu.