PROMOTIVNA AKCIJA PRODAJE TEKSTILNIH BOJA

U periodu 01. oktobra 2013. do 28. februara 2014. vršićemo promotivnu prodaju tekstilnih boja.

Promocija se sastoji u sakupljanju bodova za svaku kupljenu količinu tekstilnih boja. Količina bodova je upisana u cenovnik. Pored svake boje upisana je količina bodova koja ide uz kupovinu konkretne količine boje. Obračun bodova se vrši automatski, bez posebnog zahteva kupca. Kupac će se povremeno obaveštavati kada sakupi određenu količinu bodova.

Promocija je
besplatna usluga zatezanja
sito svile na ramove.

* Usluga prethodnog čišćenja rama nije obuhvaćena ovom akcijom.
* Sito svila koja se lepi na ram nije obuhvaćena ovom akcijom.

Kada kupac sakupi 100 bodova,
stiče pravo zatezanja i lepljenja svile
na 1 dužni metar obima rama.

Primer: za besplatno zatezanje svile na ram spoljnih dimenzija 55 × 65 cm
(obim ovog rama je 2,40 m) potrebno je sakupiti 240 bodova.

* Bodovi se ne mogu zameniti za novac, niti za neki drugi proizvod.
Njima se ne može umanjiti cena proizvoda,
niti se mogu ustupiti nekom drugom.