Kvalitetno zatežemo svilu na drvene, aluminijumske i čelične ramove.

U proizvodnji sita koristimo švajcarsku opremu SEFAR sa pneumatskim zatezanjem svile.
Za lepljenje koristimo 2-komponentni lepak KIWOBOND. Jačinu zategnutosti uvek merimo tensiometrom.

U ovom trenutku najveći obim sita u jednom zatezanju je 8,40 metara.

Možemo da zatežemo više sita istovremeno.

Redovna cena zatezanja je 3 € + pdv po dužnom metru obima rama.
Pre zatezanja proverite kakav popust možete da ostvarite.