Proizvodnja šablona, ili snimanje sita, je najvažniji posao u sito štampi.
Zato smo za vas pažljivo odabrali emulzije i kapilarne filmove:

FOTECO je švajcarska firma poznata po svojim vrlo kvalitetnim proizvodima za sito štampu. U svom asortimanu imaju hemijska sredstva za obradu sita i šablona, emulzije i kapilarne filmove za sve moguće primene u sito štampi. Svoju ponudu su zaokružili protrebnim priborom za rad u sito štampi. Još od februara 1999. godine ŠEVA je uvoznik i distributer svih FOTECO proizvoda.

EMULZIJE ZA RAD SA VODENIM BOJAMA
Fotecoat TRIO 1 WR

Kvalitetna vodootporna sito štamparska emulzija namenjena za tekstilnu sito štampu. Plave je boje sa dobrom providnošću. Senzibiliše se pomoću diazo-praha. Namenjena je za rad sa vodenim bojama.

Tehničko uputstvo

Fotecoat 1915 WR

Ovo je vrlo kvalitetna emulzija. Senzibiliše se pomoću diazo praha (umešava se direktno u emulziju). Namenjena je za vrlo zahtevne radove i za jako velike tiraže. Služi za štampanje sa plastisolima, vodenim i sistemskim bojama.

Tehničko uputstvo

Fotecoat 1835 solo

Jednokomponentna emulzija, jedinstvena na tržištu. Namenjena je za jednostavno pravljenje debelih šablona (do 2,5 mm). Koristi se za rad sa vodenim, plastisol, keramičkim i specijalnim bojama i lakovima. Ima jako dugačak rok trajanja.

Tehničko uputstvo

EMULZIJE ZA RAD SA BOJAMA NA BAZI RAZREĐIVAČA
Fotecoat 1145

Klasična i kvalitetna emulzija, za manje tiraže (do 5.000 otisaka), senzibiliše se pomoću amonijum – bihromata. Namenjena je za rad sa bojama na bazi organskih rastvarača i plastisolima. Šablon napravljen ovom emulzijom se lako otvara i lako uklanja sa sita. Ovo je najjednostavnija za rad i najprodavanija emulzija na našem tržištu.

Tehničko uputstvo

Fotecoat 1771

Kvalitetna emulzija, za velike tiraže. Senzibiliše se pomoću diazo praha. Namenjena je za rad sa bojama na bazi organskih rastvarača, UV bojama i plastisolima. Idealna je za korišćenje u toplim i vlažnim godišnjim dobima. Plave je boje sa visokim kontrastom.

Tehničko uputstvo

Fotecoat 1850 solo

Ovo je vrhunska jednokomponentna emulzija namenjena samo za vrhunske majstore sito štampe. Služi za rad sa UV bojama, bojama na bazi organskih rastvarača i plastisolima. Može se koristiti za nanošenje fotopolimernog kapilarnog filma na sito. Vrlo je osetljiva i ima jako kratko vreme osvetljavanja. Ima jako dugačak rok trajanja.

Tehničko uputstvo

Fotecoat 1860 solo

Kvalitetna jednokomponentna emulzija. Namenjena je za male tiraže (do 5.000 otisaka), za rad sa plastisolima i bojama na bazi organskih rastvarača. Jednostavno se snima, ovara i pere. Ima jako dugačak rok trajanja.

Tehničko uputstvo

UNIVERZALNE EMULZIJE
Fotecoat 1970

Ovo je vrlo kvalitetna univerzalna emulzija. Senzibiliše se pomoću diazo praha (umešava se direktno u emulziju, bez prethodnog rastvaranja u vodi!). Jednostavna je za rad.

Tehničko uputstvo

Fotecoat 1019

Vrhunska univerzalna emulzija, namenjena za vrhunske majstore sito štampe. Senzibiliše se pomoću diazo praha (rastvara se u vodi).

Tehničko uputstvo

Šta je, ustvari, kapilarni film?

Kapilarni film je emulzija u suvom stanju, spremna za rad. Dolazi na tržište u obliku tabaka, ili rolni. Ima različite debljine i različite primene. Pogledajte film Sistem kapilarnih filmova FOTECAP:

Zašto koristiti kapilarni film?

Kada koristite kapilarni film, vi jednostavno kombinujete i usklađujete debljinu filma i gustinu svile. U svakoj izabranoj kombinaciji vi unapred poznajete i dobijate potrebnu debljinu šablona. Kada unapred znate debljinu šablona, možete precizno odrediti i druge parametre neophodne za kvalitetan rad:

- minimalnu debljinu pozitivnih i negativnih linija (ovo je pokazatelj rezolucije šablona);

- minimalnu veličinu rasterske tačke za određivanje kvaliteta kolorne štampe.

U svakom slučaju, šablon je savršeno ravan i oštrina otiska je neuporediva. Naročito kod štampanja najtanjih linija, ili rastera.

Sa kapilarnim filmom pravićete kvalitetne šablone kao od šale - brzo, sigurno i jeftino. Ne morate investirati u opremu za oslojavanje.

 

Pogledajte film Nanošenje kapilarnog filma na sito je brzo i vrlo jednostavno:

ASORTIMAN FOTECO KAPILARNIH FILMOVA: Foteco kapilarni filmovi - pregled.pdf
Fotecap TOPAZ

Tradicionalni kapilarni film. Namenjen je za rad sa bojama na bazi organskih rastvarača. Ekonomične cene. Isporučuje se u debljinama 18 do 52 μ.

Fotecap SAFIR

Diazo ekstra tanki kapilarni film debljine 12 μ. Namenjen je za rad sa novim vodenim, ili kombinovanim bojama. Poseduje dual-cure karakteristike, sa kraćim vremenom osvetljavanja i povišenom rezolucijom za fine polutonove.

Fotecap CIRKON

Fotopolimerni kapilarni film. Ne sadrži diazo! Vrlo je osetljiv i ima kratko vreme snimanja. Namenjen je za rad sa bojama na bazi organskih rastvarača. Pogodan je za vrlo velike tiraže u štampanju. Ima jako dug, skoro neograničen period trajanja. Ne smetaju mu loši klimatski uslovi. Isporučuje se u debljinama 17 – 100 μ.

Tehničko uputstvo

Fotecap IP (varijanta filma Cirkon)

Identični Profil šablona na različitim debljinama svile.

Fotecap TECNO

Fotopolimerni kapilarni film. Može biti otporan na vodu, ili na organske rastvarače. Nanosi se na svilu direktno-indirektnim metodom pomoću emulzija 1834 solo (otporan na vodu), ili 1840 solo (otporan na organske rastvarače). Na raspolaganju su debljine 100 do 700 μ.

Fotecap SUPER 4800

Fotopolimerni kapilarni film koji se na svilu nanosi pomoću vode. Tamno plave boje.