Serija boja LG

Vrlo kvalitetne PVC boje, praktično bez teških mirisa. Namenjene su za štampanje prevashodno na PVC folijama, ali i drugim plastičnim masama – meki i tvrdi PVC, klirit, acetatna celuloza, polistiren, ABS, SAN, papir i karton. Izuzetno zahvalne za rad, pošto ne zapušavaju sito. Na raspolaganju su standardne nijanse, kao i nijanse iz Evropa skale.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik

Serija boja LH 98

Vrlo kvalitetne PVC boje. Namenjene su za štampanje tvrdom i mekom PVC-u, ABS-u, pleksiglasu i drugim plastikama, odnosno imaju vrlo široku oblast primene. Na raspolaganju je široka paleta standardnih nijansi, kao i nijanse iz Evropa skale.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik

Serija boja VY-01

Jednokomponentne boje namenjene za štampanje na obrađenom polietilenu, polipropilenu i polesteru. Takođe, mogu se koristiti za štampanje na tvrdom PVCu, polistirenu, pleksiglasu, papiru i kartonu. Otisak je pokrivan i vrlo sjajan. Što se tiče polietilena, nije bitno da li se štampa na kesama, ili na bocama, bitno je daje površina dobro tretirana (bombardovanje elektronima – korona efekat, ili plamenovanje). Ove boje su prilagođene, kako za rad na poluautomatskim i automatskim mašinama za štampanje duvane ambalaže, tako i za rad na stolovima za ručni rad.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik

Serija boja XF

Dvokomponentna boja. Radni vek pripremljene smeše je prilično dug. Namenjene su za štampanje na teškim materijalima (obrađeni PE i PP, metali, duroplasti, staklo) – svuda gde je otisak izložen maksimalnom mehaničkom i hemijskom opterećenju. Važna karakteristika ovih boja je postojanje super pokrivnih nijansi. Na ovoj fotografiji se vidi kako žuta boja dobro pokriva zelenu podlogu.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik

Serija boja PC

Specijalne boje za štampanje na balonima i drugim površinama koje se rastežu. Satenski otisak je rastegljiv i vrlo pokrivan, čak i posle naduvavanja balona. Na raspolaganju je 14 standardnih nijansi, kao i sve metalik boje. Ovo su najzastupljenije boje za štampanje balona na tržištu Srbije.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik

Serija boja PM

Nove jednokomponentne boje za štampanje na neobrađenom polipropilenu. Otisak je stabilan na podlozi i neosetljiv na spoljne uticaje, naročito na UV zračenje. U estetskom pogledu otisak je vrlo pokrivan i sjajan.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik

Serija boja PL

Specijalne boje namenjene za štampanje na reflektujućem poliesteru – za saobraćajne znake, za javnu i privatnu upotrebu. Postoji 6 precizno određenih nijansi iz RAL skale – žuta, crvena, plava, zelena, smeđa i crna.

Tehničko uputstvo

PASTE I PIGMENTI ZA BOJE NA BAZI RASTVARAČA

Imamo više nijansi metalik srebrnih, zlatnih i bronza pigmenata u formi paste.

Na raspolaganju je i kompletna gama fluorescentnih pigmenata u prahu izuzetno fine granulacije.

Tehničko uputstvo      Ton karta      Cenovnik