Sistem za obeležavanje „Rainbow“ predstavlja niz aluminijumskih profila - nosača informacija, u koje se ubacuje grafika širina A4, A5, A6, A7 i A8 ( 210 - 52,5 mm). Svaki od ovih profila se može seći na ma koju dužinu. Profili se zatvaraju sa svake strane plastičnim čepom. Grafičko rešenje obeležja može biti izvedeno na različite načine: štampanjem na papiru (najčešće). ili aluminijumskoj pločici; ili graviranjem (luksuznije rešenje). Ako je grafika štampana na papiru, onda se prekriva providnom antirefleksnom folijom. U tom slučaju zamena grafike je vrlo jednostavno i ekonomična.

Obeležje se na podlogu najčešće pričvršćuje pomoću jake duplo lepljive trake, mada se ponekad koriste i tiplovi sa vijcima. U svakom slučaju, pričvršćenje obeležja na podlogu je potpuno nevidljivo (čak i kada se obeležje postavlja na staklena vrata).

Izbor „Rainbow“ profila

Promena grafike „Rainbow“ profila

              Tabela: izbor i spoljna širina „Rainbow“ profila i širina lista grafike u profilu