Ovaj sistem za obeležavanje je, ustvari, poboljšana, luksuzna izvedba sistema „Curvo plus“. Sistem za obeležavanje „Prestige“ predstavlja niz aluminijumskih profila - nosača informacija, u koje se ubacuje grafika širina A4, A5, A6, A7 (210 – 76 mm). Svaki od ovih profila se može seći na ma koju dužinu. Posebnost ovog sistema je u načinu pričvršćavanja grafike za obeležje. Grafika se pričvršćuje pomoću mini klik profila. Ovi profili mogu biti anodizovani u različite boje: srebrnu, zlatnu, crnu, crvenu i plavu. Profili se zatvaraju sa svake strane elegantnim šeširićem i šrafom od inoksa. Grafičko rešenje obeležja može biti izvedeno na različite načine: štampanjem na papiru (najčešće). ili aluminijumskoj pločici; ili graviranjem (luksuznije rešenje). Ako je grafika štampana na papiru, onda se prekriva providnom antirefleksnom folijom. U svakom slučaju zamena grafike je vrlo jednostavno i ekonomična.

Obeležje se na podlogu najčešće pričvršćuje pomoću jake duplo lepljive trake, mada se ponekad koriste i tiplovi sa vijcima. U svakom slučaju, pričvršćenje obeležja na podlogu je potpuno nevidljivo (čak i kada se obeležje postavlja na staklena vrata).

Izbor „Prestige“ profila

Otvaranje klik profila

            Tabela: izbor i spoljna širina „Prestige“ profila i širina grafike u profilu

Elegantni šeširić i šraf od inoksa