Sistem za obeležavanje „Curvo plus“ predstavlja niz aluminijumskih profila - nosača informacija, u koje se ubacuje grafika širina A3, A4, A5, A6, A7 (297 - 89 mm). Svaki od ovih profila se može seći na ma koju dužinu. Profili se zatvaraju sa svake strane čepom od inoksa. Grafičko rešenje obeležja može biti izvedeno na različite načine: štampanjem na papiru (najčešće); ili aluminijumskoj pločici; ili graviranjem (luksuznije rešenje). Ako je grafika štampana na papiru, onda se prekriva providnom antirefleksnom folijom. U tom slučaju zamena grafike je vrlo jednostavno i ekonomična.

Obeležje se na podlogu najčešće pričvršćuje pomoću jake duplo lepljive trake, mada se ponekad koriste i tiplovi sa vijcima. U svakom slučaju, pričvršćenje obeležja na podlogu je potpuno nevidljivo (čak i kada se obeležje postavlja na staklena vrata).

Izbor „Curvo plus“ profila

„Curvo plus“ profili

            Tabela: izbor i spoljna širina „Curvo plus“ profila i širina grafike u profilu